Den faglige anbefaling

Motiverende undervisning med fokus på verdensmål i fremmedsprogene

Sæt fokus på FN's verdensmål og skab motiverende undervisning i engelsk, fransk og tysk. STUK's læringskonsulenter anbefaler læremidlet Motivation for fremmedsprog fra Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Vi anbefaler Motivation for fremmedsprog og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der blandt andet består af eksemplariske undervisningsforløb til hvert fag, undervisningsplaner og slides til undervisningsbrug i engelsk-, fransk- og tyskundervisningen i udskolingen.

Hent Motivation for fremmedsprog og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på ncff.dk

 

Interkulturel læring med kobling til fagenes kompetenceområder

ikon til verdensmål11
© verdensmål.org

Motivation for fremmedsprog og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er til den lærer, der ønsker at arbejde med interkulturel forståelse, sprogindlæring og med fokus på FN’s Verdensmål.

Undervisningsforløbene bygger på en cyklusmodel for interkulturel læring. I centrum er viden og kritisk kulturel bevidsthed om kultur, samfund og verden, som lægger sig op af fagformålene i engelsk, fransk og tysk og kompetencemålene efter 9. klasse inden for kompetenceområdet ”Kultur og samfund”.  

Læringskonsulenterne i fremmedsprog

Marianne Ancker (engelsk),

Line Olsen Lyhne (tysk), og

Liselotte Lentz-Nielsen (fransk)

er læringskonsulenter i fremmedsprogene.

Kontakt læringskonsulenterne på emu-respons

 

Task-baseret undervisning og chunks

Du får to undervisningsforløb til henholdsvis engelsk, fransk og tysk, hvor den didaktiske tilgang er chunk- og task-baseret. I materialet er der udarbejdet screencasts om chunks og task-baseret undervisning, som giver et godt indblik i disse tilgange, og som man også kan bruge i andre undervisningssammenhænge.

 

Praksisfaglighed og et dynamisk kultursyn

Vi anbefaler også materialet, fordi det er baseret på et dynamisk kultursyn i tråd med Fælles Mål for engelsk, fransk og tysk.

Der lægges også op til at arbejde med praksisfaglighed på en måde, så eleverne får medbestemmelse og læreren får gode muligheder for at variere undervisningen.

unpublished

Vil du vide mere?


Materialet udspringer af NCFF-projektet ”Motivation for fremmedsprog og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling” og er udviklet af Københavns Professionshøjskole med støtte og sparring fra Det Nationale Center for Fremmedsprog”

Undervisningsforløbene er afprøvet i praksis på to skoler i samarbejde med 12 sproglærere.

Hent Motivation for fremmedsprog og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på ncff.dkSiden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.