Redskab

Dialogkort om seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser

10 dialogkort om seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser. Dialogkortene er målrettet gymnasielærere og er udarbejdet af Sex & Samfund.

 

Formålet med kortene er at reflektere over nogle af de udfordringer, som kan opstå i forbindelse med seksualundervisning.

Formål med øvelsen

  • At italesætte og forberede lærere på dilemmaer der kan opstå i klasserummet i forbindelse med seksualundervisning
  • At understøtte at lærere forud for undervisningen har gjort sig nogle (fælles) refleksioner over, hvordan de kan møde forskellige dilemmaer eller udfordringer i undervisningen

Tidsforbrug: 30-60 minutter

På denne side kan du finde 10 dialogkort, der er udviklet i forbindelse med indførelsen af obligatorisk seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser. Nogle lærere har meget og god erfaring med at undervise i emner som sexsygdomme, seksualitet, prævention, kropsidealer, kønsroller, ligestilling og andre af de mangfoldige emner, som seksualundervisning i gymnasiet kan handle om.

Andre har ingen eller negativ erfaring med at undervise i disse emner, og kan føle sig lidt utrygge ved at give sig i kast med det. 

Dialogkortene er derfor udformet som cases, der sætter fokus på nogle af de dilemmaer, som gymnasielærere kan stå i, og tilhørende refleksionsspørgsmål, der kan guide dialogen. 

Hvis I får brug for at søge viden undervejs, kan I fx bruge:

  • Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og- Gymnasier: Information om bl.a. at håndtere krænkelser og chikane.
  • LGBT+ Danmark: Viden om køn, kønsidentitet, seksuelle minoriteter og rettigheder.
  • Det Kriminalpræventive Råd: Information om bl.a. digitale krænkelser, overgreb og samtykke.
  • Underviserportal.dk: Sex & Samfunds gratis platform med undervisningsmaterialer og pædagogisk-didaktiske anbefalinger til seksualundervisning.

 

Materialer

Dialogkort og øvelsesvejledning. Du kan finde kortene og denne vejledningstekst som pdf her nederst på siden.

 

Fremgangsmåde

Aftal hvor lang tid der skal bruges på gruppearbejdet, og om der skal bruges tid på fælles opsamling.

Deltagerne sidder i grupper á 2-4 personer. Hver gruppe får en stak dialogkort og øvelsesvejledningen. En i gruppen vælger et kort, læser casen højt, og gruppen taler sammen med udgangspunkt i refleksionsspørgsmålene.

Grupperne kan bruge al tiden på et kort, eller nå flere. Efter gruppearbejdet kan I have en fælles opsamling, så grupperne kan dele deres spørgsmål og indsigter med hinanden.

I kan afrunde øvelsen med en fælles snak ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvordan var det at lave denne øvelse? Hvad fik vi ud af det?
  • Var der noget, der vakte nysgerrighed og skal uddybes/tjekkes op på?
  • Var der noget vi var uenige om? Hvordan håndterede vi denne uenighed?
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.