FIP

Kurserne i ”Faglig udvikling i Praksis” (FIP) er ét-dages kurser i de enkelte gymnasiale fag for lærere og ledere og ledes af fagkonsulenterne. Kurserne skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

FIP-kurser

Materiale fra FIP forår 2019

Anne Bisgaard Vases oplæg om:

 • Det nye studieretningsprojekt
 • Faglige mål for SRP
 • Forberedende flerfaglige forløb
 • DHO & SRO
 • Basal videnskabsteori
 • Innovation
 • Prøven i SRP
 • Vejlederens rolle
 • Problemformuleringen
 • Opgaveformuleringen
 • Det skriftlige produkt
 • De 20 timers undervisningstid
 • Fra projektperiode til mundtlig eksamination