FIP

Kurserne i ”Faglig udvikling i Praksis” (FIP) er ét-dages kurser i de enkelte gymnasiale fag for lærere og ledere og ledes af fagkonsulenterne. Kurserne skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

Materiale fra FIP forår 2019

Anne Bisgaard Vases oplæg om:

 • Det nye studieretningsprojekt
 • Faglige mål for SRP
 • Forberedende flerfaglige forløb
 • DHO & SRO
 • Basal videnskabsteori
 • Innovation
 • Prøven i SRP
 • Vejlederens rolle
 • Problemformuleringen
 • Opgaveformuleringen
 • Det skriftlige produkt
 • De 20 timers undervisningstid
 • Fra projektperiode til mundtlig eksamination
Siden er opdateret 04. juni 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.