FIP

Kurserne i ”Faglig udvikling i Praksis” (FIP) er ét-dages kurser i de enkelte gymnasiale fag for lærere og ledere og ledes af fagkonsulenterne. Kurserne skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

FIP-kurser

Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Materiale fra FIP forår 2019

Anne Bisgaard Vases oplæg om:

 • Det nye studieretningsprojekt
 • Faglige mål for SRP
 • Forberedende flerfaglige forløb
 • DHO & SRO
 • Basal videnskabsteori
 • Innovation
 • Prøven i SRP
 • Vejlederens rolle
 • Problemformuleringen
 • Opgaveformuleringen
 • Det skriftlige produkt
 • De 20 timers undervisningstid
 • Fra projektperiode til mundtlig eksamination
Siden er opdateret 22. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.