Kompetenceudvikling

FIP - Spansk marts 2021

Materialer fra FIP med oplæg fra fagkonsulenten om fx prøvestatus og opmærksomhedspunkter i læreplanen; oplæg om innovation og karrierekompetencer og om mundtlig prøve.

 

Oplæg

Hent program samt fagkonsulent Tine Brandts oplæg om blandt andet prøvestatus og opmærksomhedspunkter i læreplanen

Introduktion til karrierelæring og innovation i spanskundervisningen i gymnasieskolen

Hvordan kan vi arbejde meningsfuldt med innovation og karrierelæring i spanskundervisningen – Og hvad gør vi allerede? Oplæg v. Bente Stubkjær Hansen og Line Dalsgaard Vilsen. 

Oplæg til FIP om den mundtlige prøve i spansk på hf og stx v. fagkonsulent, Tine Brandt.

Artikel af Karin Randrup, som kort redegør for de perspektiver, som blev gennemgået til årets FIP-oplæg om IKK i spanskfaget.

Powerpoint fra årets FIP i spansk om IKK

v. Lektor Karin Randrup

Siden er opdateret 06. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.