Politik

I samfundsfag indgår politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd.  Desuden skal er arbejdes med magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. Som et af de faglige mål på A-niveau, skal eleverne kunne undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.

Som del af kernestoffet er også politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

Aktiviteter og forløb

Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med politik i undervisningen.