Politik

I samfundsfag indgår politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd.  Desuden skal er arbejdes med magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. Som et af de faglige mål på A-niveau, skal eleverne kunne undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.

Siden er opdateret 22. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.