Politik

I samfundsfag indgår politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd.  Desuden skal er arbejdes med magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. Som et af de faglige mål på A-niveau, skal elverne kunne undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.

Siden er opdateret 16. februar 2019 af redaktør Pia Zeidler
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.