Ordblindhed

Ordblindhed er en specifik læsevanskelighed, som betyder, at ordblinde elever har svært ved at lære at læse ved at koble bogstaver til lyd og lyd til bogstaver. Her får du viden om ordblindhed, og hvordan ordblindhed kan påvirke ordblinde elevers skolegang. Du får også inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et godt læringsmiljø for ordblinde elever. 

gym-særlige elevgrupper - ordblinde - formålstekst

Ordblindhed må aldrig afholde elever fra at søge ind på en gymnasial uddannelse. Dér vil det være en stor fordel, hvis den unge er fortrolig med kompenserende læse- og skriveteknologier og har rutine i at bruge dem. så eleven fastholdes i uddannelsen og gennemfører den med det optimale resultat.

Nedenfor kan du få inspiration til, hvordan du kan være med til at sikre et understøttende læringsmiljø for elever med ordblindhed.

Siden er opdateret 11. april 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.