Didaktiske tilgange

Læreren gør sig før, under og efter sin undervisning en række didaktiske overvejelser og træffer adskillige didaktiske valg.

Disse didaktiske valg kan være forankret i forskellige didaktiske tilgange, og de kan baseres på teori på mange forskellige måder. Tilsvarende er der mange måder at tænke om både teori og praksis på. Dette tema tager udgangspunkt i klasseledelse, dannelse og forskellige former for mål.

Her kan du læse om, hvordan du med afsæt i teori- og praksismodeller kan anvende forskellige didaktiske tilgange i din undervisning.

Siden er opdateret 18. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.