Aktivitet

Set up/pay offs – sådan!

Set up/pay off er helt centrale fortællemæssige redskaber i spillefilm og i kortfilm. Denne lille kameraøvelse på ca. 120 minutter til mediefag er god, fordi den kombinerer den praktiske og teoretiske dimension i faget. Den egner sig til alle gymnasiale uddannelser på alle niveauer.

Øvelsen gør eleverne i stand til både at kunne identificere og afkode set up/pay offs, og desuden selv at kunne konstruere set up/pay offs.

Der arbejdes med følgende faglige mål (stx B):

  • anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
  • forholde sig analytisk og kritisk til produktionsprocessen og egen produktion.

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne skal på forhånd have læst om set up/pay offs og desuden være blevet præsenteret for dem på film. Et skoleeksempel er Peter Gren Larsens Mord i Mødregruppen, som kan ses eller skaffes gennem Filmcentralen.

 

Eleverne kan sagtens optage deres egne film med smartphones.

 

 Aktivitetens opbygning

Eleverne skal i grupper udarbejde og filme en historie bestående af max 7 indstillinger. Den lille historie skal indeholde mindst ét set up med tilhørende pay off. Se ”Set up og pay off” med forslag til små historier og tilhørende set up/pay offs. Historien skal forberedes til filmning via et lille storyboard, hvorefter grupperne filmer deres historie og redigerer filmen sammen – enten på computer eller på deres smartphones.

 

3. Evaluering

De små film vises i klassen. Hver gruppe forklarer efter fremvisningen, hvordan deres film har anvendt set up og pay offs, og i hvilket omfang de vurderer, det er lykkes. Læreren evaluerer dernæst – på klassen – hver film i forhold til de faglige mål.  

 

Kreditering 

Produceret af Kathrine Aggebo, Tårnby Gymnasium og HF