Redskab

MarvinSketch – vejledninger og opgaver

Vejledning og gode råd i forbindelse med brugen af MarvinSketch - et program, der kan tilgodese mange aspekter af den digitale kompetence.

Formål

At tilgodese følgende krav til brugen af kemiske tegneprogrammer:

  • Læreplanen (kemi A)
    Ved tilrettelæggelsen af undervisningen skal der lægges vægt på at inddrage relevante digitale værktøjer til træning til skriftlig prøve.

  • Vejledningen (kemi A)
    … kunne generere et 1H-NMR ved hjælpe af et digitalt værktøj

       og

Endvidere er det vigtigt at træne eleverne i en hensigtsmæssig brug af diverse digitale værktøjer, som kan benyttes i kemi, f.eks. matematiske redskaber og fagspecifikke digitale tegneprogrammer.

 

Introduktion

MarvinSketch er et program til tegning og visualisering af kemiske strukturer. Programmet kan fx anvendes som supplement til molekylbyggesæt, idet der kan laves flotte 3-dimensionelle effekter. MarvinSketch er meget brugervenligt og er fx velegnet i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale og elevrapporter. 

MarvinSketch kan hentes til Windows, Macintosh og Linux samt i en platformuafhæn­gig version.

 

Forberedelse

Download MarvinSketch her

Du skal kontakte MarvinSketch for at få en gratis brugerlicens tilsendt. Nærmere information findes på Chemaxons hjemmeside. Du kan også læse mere om installation og administration af MarvinSketch i det vedhæftede bilag. 

Opgaver og vejledninger

V. Anders Almlund Osted, Rysensteen Gymnasium, og Keld Nielsen, Køge Gymnasium - Februar 2024

V. Anders Almlund Osted, Rysensteen Gymnasium, og Keld Nielsen, Køge Gymnasium - Februar 2024

v. Keld Nielsen

 

Gennemførelse

Materialet kan fx anvendes som små øvelser i den daglige undervisning.

 

Opfølgning

Der kan evt. følges op med brug af tegneprogrammet ChemSketch.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Erik Nygaard (Herning Gymnasium), Keld Nielsen og Anders Almlund Osted (Køge Gymnasium) og Pia Villadsen (Skanderborg Gymnasium).

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.