Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i fransk - december 2022

Læs om censormøde 2023, eksamenssæt i prøvebanken, inspirationsmaterialer og rapport, fagligt forum, fagdidaktisk kursus, FIP 2023 eller fx vejledning til læreplan.

Kære franskkolleger

I dette nyhedsbrev kommer jeg ind på:

  • Skriftlige censorer og censormøde 2023
  • Eksamenssæt i prøvebanken
  • Inspirationsmateriale og rapporter
  • FIP 2023
  • Fagligt forum
  • Fagdidaktisk kursus
  • Nyhedsbreve
  • Spørgsmål, henvendelser og bidrag

 

Skriftlige censorer og censormøde 2023

Jeg opfordrer jer til at melde jer som skriftlige censorer sommer 2023 med håbet om normale eksamensomstændigheder med det sædvanlige store behov for skriftlige censorer i fransk.

Jeg ved godt, at mange af jer forgæves har meldt jer som skriftlige censorer i 2021 og 2022, hvor der kun var yderst få elever til skriftlig prøve (52 på stx: 24 på begyndersprog og 28 på fortsættersprog og 0 på hhx) og derfor ikke behov for skriftlige censorer. Tak for det.

Censormødet 2023 bliver afviklet virtuelt, hvor jeg ser frem til at se mange af jer på skærmen.

 

Eksamenssæt i prøvebanken

Som I allerede ved, kan I finde tidligere benyttede eksamenssæt i prøvebanken. Og som nævnt i andre sammenhænge kan eksamenssættene med fordel bruges på tværs af skoleformer til både emnelæsning og træning af elevernes skriftlige kompetencer.

Den merkantile vinkling i hhx-opgavesæt kan bl.a. styrke og bidrage til karrierelæringsperspektivet på stx.

I eksamenssammenhæng er det naturligvis vigtigt at være opmærksom på de formelle forskelle såsom krav på ordantal i delprøve 2 og den merkantile opgave i delprøve 2 på hhx. Alle prøvesæt fra og med 2017 er som bekendt tidsvarende og jf. Læreplan 2017 og Lærerens hæfte.

I forbindelse med udlevering af opgavesæt til eleverne henviser jeg som altid til Lærerens hæfte Læreplaner 2017 (uvm.dk), censorinformation og evaluering af de skriftlige opgavesæt, så man bedst muligt kan stilladsere og klæde eleverne på til at besvare det aktuelle opgavesæt. For censorer (uvm.dk) og Evaluering af prøver (uvm.dk).

 

Inspirationsmateriale og rapporter

Jeg minder jer om, at der på emu ligger både inspirations- og undervisningsmateriale, ligesom der på NCFF’s hjemmeside findes sidste nyt om fremmedsprogsforskning samt rigtigt godt og anvendeligt materiale til undervisningen.

Institut francais laver også fine inspirationskurser både online og fysisk, ligesom der ligger undervisningsmateriale på deres hjemmeside med fx podcast.

EVA offentliggjorde medio maj en rapport om ”Elevernes læring og trivsel på de gymnasiale uddannelser under COVID-19-pandemien”. Rapporten kan tilgås her (uvm.dk).

Medio maj kom 6. og afsluttende følgeforskningsrapport til gymnasiereformen. Rapport kan læses her. Sprograpporten, som I jo også kender, ligger her: Ny rapport fra følgegruppe: fremmedsprog er fortsat udfordret (uvm.dk)

 

Fagligt forum

I november mødtes jeg med fagligt forum (repræsentanter for franskfaget såsom lærere og ledere, hvor vi drøftede udfordringer og muligheder i franskfaget og franskundervisningen samt brobygning bl.a. med udgangspunkt i sprograpporten og faglige oplæg.

 

Fagdidaktisk kursus

Årets fagdidaktiske kursus for pædagogikumkandidater i fransk, italiensk og fransk på tværs af skoleformer foregik i november i Vejle.

Kurset bestod både af fællespunkter og oplæg på tværs af fagene samt specifikke fagdidaktiske aktiviteter for de enkelte sprogfag.

Kurset lægger op til inspiration og sparring på tværs af sprog og skoleformer både på kurset og i hverdagen på skolen, så vi gensidigt kan styrke hinanden i den romanske sprogundervisning nu og i fremtiden.

Der var i alt 21 kandidater: 1 i italiensk, 7 i fransk og 13 i spansk.

 

FIP 2023

I kan allerede nu tilmelde jer FIP via jeres skole og GL. Fip-tema 2023 bliver som nævnt bl.a. overgange fra grundskole til gymnasium. Kontakt mig endelig, hvis I ønsker at byde ind. Århus, 21.3.23, København: 30.3.23.

 

Vejledning til læreplan

Alle vejledninger til læreplaner på tværs af fag ligger nu i nyt ensartet layout. Også vejledninger til læreplanerne i fransk. Citater fra læreplanen er fx ikke længere i kursiv, men i citationstegn.

 

Nyhedsbreve

Mine nyhedsbreve udkommer i Fransk Nyt og på emu. Husk, at I kan abonnere på nyhedsbreve på EMU. Tilmelding nederst på emu-siden hvor der kan vælges fransk.

 

Spørgsmål, henvendelser og bidrag

Tak for jeres spørgsmål og henvendelser. Fortsæt endelig med at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. Jeres spørgsmål er med til at styrke vores fag, da jeg ofte indskriver svar og præcisioner i vejledning til læreplan og i supplerende materiale, så flere kolleger kan have glæde af det.

I er som altid også meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker at bidrage med ideer og oplæg til fx FIP, og komme med ønsker til materiale på emu.

Afslutningsvis ønsker jeg alle et fortsat godt skoleår. Jeg ser frem til at møde jer både online og fysisk rundt i landet på FIP-kurser og i anden faglig sammenhæng til samvær, faglige diskussioner og videndeling.

 

Bedste hilsner og på gensyn

Tine Brandt

Fagkonsulent, Tine.Brandt@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.