FIP

Kurserne i ”Faglig udvikling i Praksis” (FIP) er ét-dages kurser for lærere og ledere ledet af fagkonsulenter. De skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde samt faggruppe-samarbejde.

 

”Faglig udvikling I Praksis” (FIP) - i dansk

Reformen er i fuld gang på skolerne, og det er helt naturligt, at der undervejs kan opstå spørgsmål til den nye læreplan og vejledning. Spørgsmål som det er oplagt at diskutere i faggruppen på skolen eller som kan vendes med faggrupper fra andre skoler. Netop dette arbejde ønsker Undervisningsministeriet fortsat at understøtte med ”Faglig udvikling I Praksis (FIP)” for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner, som blev startet i 2015. Kursusforløbet har til formål at støtte skolernes arbejde med faget i de enkelte faggrupper med særligt fokus på implementering af de nye læreplaner. Kursusforløbet for danskfaget omfatter en kursusdag arrangeret af ministeriet.

FIP-kurserne giver mulighed for at dele erfaringer med de områder af den nye læreplan, som der allerede er arbejdet med og give inspiration til andre områder som måske ikke har været i fokus endnu.

Formål og indhold

Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med de nye læreplaner, og har til formål at styrke det lokale faggruppesamarbejde.

Kursets omdrejningspunkter er således lærernes arbejde med de nye læreplaner med særligt fokus på de områder, som er nye i danskfaget gennem et dialogbaseret udviklingsforløb på den enkelte institution og i samarbejde med andre institutioner.

Målgruppe

Institutionerne tilmelder en eller to fagrepræsentanter for dansk. Disse skolerepræsentanter laver sammen med faggruppen et forarbejde inden kursusdagen (se programmet) og bringer efterfølgende faggruppen i dialog om problemstillinger fra kurset til videre arbejde lokalt fx til faggruppesamtaler med ledelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.