Kompetenceudvikling

FIP i dansk - 2020

FIP-kurset 2020 fokuserede på skriftlighed efter reformen med særligt fokus på, hvordan den daglige undervisning på en naturlig måde kan pege frem mod eksamen uden at praktisere ’teaching for the test’.

Med andre ord:
Hvordan skrivning både kan
a) bidrage til at udvikle skriveridentitet,
b) støtte og styrke elevernes undersøgelse af danskfaglige tekster og temaer,
c) ruste eleverne til at udfolde skriften frit og selvstændigt i forskellige genrer og teksttyper,
d) bidrage til elevernes almene dannelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.