Kompetenceudvikling

FIP - december 2019

FIP-kursus om de innovative kompetencer - med et enkelt oplæg om digital dannelse. 
Nyt fra ministeriet handler om SRP og om de nye skriftlige prøvesæt og erfaringerne fra hf.

De innovative kompetencer

De nye læreplaner handler også om at integrere fagets dele, så der er oplæg dels om det innovative område både med og uden SRP, dels et oplæg om det det innovative område i samarbejde med det digitale område og dels et oplæg om innovative arbejdsformer i sig selv.  

I den del af FIP, der handler om de innovative kompetencer ser vi på disse i samarbejde med SRP - og uden. Det kreative og innovative handler om at tænke nyt og omsætte ideer til handlinger eller produkter, der har værdi. Det er et af de nye fokusområder, som reformen ønsker at fremme i alle fag. I danskfaget giver det god mening at udfordre eleverne til at bruge deres viden og erfaringer i nye sammenhænge, få smag for at udfolde sig, udtrykke sig og sætte aftryk i verden. Men hvordan gør vi det i praksis, uden at det bliver en selvstændig ekstraopgave, løsrevet fra den øvrige undervisning? Oplægget har fokus på, hvordan vi kan beskæftige os med kreativitet og innovation, så det tager udgangspunkt i de færdigheder, vi allerede arbejder med inden for de litterære, mediemæssige og sproglige perspektiver. 

De innovative kompetencer kan også ses i sammenhæng med det mediemæssige stofområde, hvor lærerne fx skal arbejde metodisk med “produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering”. Samtidig åbner læreplanerne for en højere grad af integration af fagets dele, og konkret kræves, at man i undervisningen inddrager dokumentarfilm og sociale medier.  I den første workshop er der et bud på, hvordan en produktiv tilgang til trailer-formatet kan bruges til at arbejde værkanalytisk med dokumentarfilm og inddrage et bredere mediebillede.

Den anden workshop behandler innovationsdidaktik i faget. Hvordan inddrages innovative arbejdsformer i undervisningen? Og hvordan sikrer vi, at dette ikke bare får karakter af sjov og nyttig variation i dansktimerne, men at det reelt funderes i en faglig viden og metodik, og at det også bliver kvalificeret i forhold til de faglige mål? Workshoppen giver bud på strategier og planlægningsredskaber til brug for tilrettelæggelse af innovation i undervisningen.

De digitale kompetencer

I oplægget om det digitale område tager Mischa Sloth Carlsen de sociale medier og falske nyheder som vilkår op. Oplægget giver eksempler på undervisning i, hvordan vi kan forholde os til de vilkår, som sociale medier og falske nyheder giver os som moderne mediebrugere og samfundsborgere. Der åbnes op for at arbejde med elevernes digitale dannelse gennem en række tilgange, der kobler analyse og innovation og kombinerer medier, sprog og litteratur.

Nyt fra ministeriet

Der er nyt fra ministeriet om det nye SRP og en opsamling på de nye skriftlige prøvesæt - De første erfaringer med de skriftlige sæt er i hus på Hf, hvor de to genrer er identiske med to af tre genrer på STX. Hvordan har erfaringerne været, og hvad skal vi være særligt opmærksomme på?

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.