Den nationale trivselsmåling

Informationsbrev til ledelsen på erhvervsuddannelsesinstitutioner
Oplysninger om gennemførelsen af trivselsmålingen via det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed.

Informationsbrev til elever/lærlinge
Vigtig information om gennemførsel og rettigheder til eleverne/lærlingene om trivselsmålingen.

Information og vejledning til skolens ledelse

Information og vejledning til lærere og andre medarbejdere

Trivselsmålingens spørgeramme kan læses i bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs mere om trivselsmålingerne på uvm.dk