Materialer vedrørende eksamen i mediefag

Tillæg til vejledningen mediefag C. Eksempel på karakterbeskrivelser for karaktererne 12, 7 og 02 for prøvedelen i eksamensproduktion og det teoretisk-analytiske stof.
Dokumentet indeholder eksempel på karakterbeskrivelser for hhv. eksamensproduktionen og prøvedelen i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion samt prøvedelen i det teoretisk-analytiske stof.

Regler, råd og vink til god praksis ved de grønne borde. Guiden henvender sig til censorer og eksaminatorer.

En elevhenvendt guide til, hvordan man griber eksamen an. Den er udformet efter den ny læreplan.