Prøver og eksamen

Vejledende eksempler på mindstekravsopgaver til B-niveau. Find desuden regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

Supplerende materiale til vejledningen

Mindstekrav er indført i matematik for at sikre, at eleverne og aftagerinstitutioner er bekendt med, hvad der som minimum kan hhv. forlanges/forventes af studerende, der har bestået matematik på et givent niveau. Mindstekrav: Sigter mod beståelse. Mindstekrav handler altså om summativ bedømmelse i forhold til, om en elev kan bestå/ikke bestå prøven.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.