Nyttige links i forbindelse med eksamen

 

Evaluering af prøver

Evalueringer af mundtlige og skriftlige eksamener fra perioden 2007-2018 (uvm.dk)

 

Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt

Opgavesættene fra 2010 og frem (Materialeplatformen).
For at få adgang til opgavesættene skal du logge ind med dit UNI•Login. Materialeplatformen opdateres efter hver prøvetermin med nye opgavesæt.

 

Regler om eksamen og karaktergivning

Eksamensbekendtgørelsen (Retsinformation.dk)

Karakterbekendtgørelsen  (Retsinformation.dk)