Prøver og eksamen

Prøverne skal bidrage til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem uddannelsens formål, læreplanen og bedømmelsen. Find regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

   

Ved den skriftlige prøve i fysik (htx) sommeren 2019 blev det sidste ordinære opgavesæt efter 2005-ordningen stillet, som er tilgængeligt på materialeplatformen.

Opgaverne som indgår i den supplerende vejledning er stillet ved den skriftlige eksamen i fysik A stx i perioden 2010 – 2019. De komplette sæt kan findes på materialeplatformen.dk og hver opgave er markeret med den pågældende eksamenstermin, hvor den blev stillet.

De skriftlige eksamensopgaver i fysik A, htx, bliver udleveret digitalt. Lærere og elever skal lære at tegne enkle figurer på computeren. Denne lille artikel viser nogle værktøjer, man kan bruge til dette formål.

Forslag til opgaver til brug ved den mundtlige prøve. Eksemplerne inddrager mekanik, ellære, mekanik, atomfysik og varmelære.

Tre eksempler på undervisningsforløb og tilhørende tanker om, hvordan den eksperimentelle delprøve kunne forløbe indenfor hvert enkelt emne. Forløbene illustrerer forskellige grader af lærestyring og selvstændighed i elevarbejdet, både i forhold til undervisningsforløbet og når den eksperimentelle delprøve afholdes. 

Siden er opdateret 14. september 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.