Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten

I dette nyhedsbrev findes information til uddannelsesinstitutioner om covid-19, aftale om sommerens prøver, ny revidering d. 12. marts, FIP-kurser, erhvervsøkonomiske fag i flerfaglige sammenspil, pædagogikum mv.

Aftale om sommerens prøver - ny revidering d. 12. marts

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er blevet enige om, hvordan prøver og eksamener skal håndteres i resten af dette skoleår.

Til orientering er der sket en mindre justering af aftalen pr. 12. marts.

I bilag 2, tabel 2 i aftalen fremgår håndteringen af prøver på de gymnasiale uddannelser. I samme bilag er det desuden skitseret, hvilke øvrige initiativer der lægger i teksten.

Du kan her finde (reviderede) dele af aftaleteksten.

Som det ser ud nu bliver der ikke afviklet skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi for 2. og 3. g. elever på de gymnasiale uddannelser. Hvorvidt prøvesæt bliver frigivet, som vi så i seneste sommertermin, kan jeg desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Den mundtlige prøveform i c og b-niveau fag kan forsat komme i spil i 2.g. Jeg vil løbende holde jer opdateret i forhold til sommereksamen.

 

FIP-kurser

Grundet covid-19 situationen afvikles alle FIP-kurser i marts og april virtuelt. 

Datoer og indhold, FIP-kurser 2020/21

 • Finansiering

  • Afvikles virtuelt onsdag d. 3. marts 2021 kl. 12.00  - 15.00. Oplæg fra Uffe Dreiser fra Aktieakademi.dk og Saxobank. Desuden information om FD-modulet i finansiering og statistik om faget i studieområdeprojektet. Tilmelding og program til finansiering
    
 • Erhvervsøkonomi

  • Afvikles virtuelt onsdag d. 10. marts 2021 kl. 12.00  - 15.00. Oplæg ved virksomhedscase, videnskabsteori og metode når erhvervsøkonomi er repræsenteret i flerfaglige sammenspil. Tilmelding og program til erhvervsøkonomi.
    
 • EUX merkantile fag

 • Erhvervscase

  • Afvikles virtuelt torsdag d. 8. april 2021 kl. 12.00  - 15.00. Oplæg ved Bobles og tema om gruppeeksamen. Tilmelding og program til erhvervscase (programmet er endnu ikke opdateret ift. start- og sluttidspunkt).

 

 • FIP-kurserne i Organisation og Merkantile fag og matematik er desværre aflyst grundet manglende tilmeldinger.

 

Tidligere afviklede FIP-kurser 2020/21

 • Hvis du ikke havde muligheden for at deltage i FIP-kurserne tidligere i dette skoleår, så følger her information og materiale fra kurserne  - fx dias fra eksterne oplæg, der kan bruges som casemateriale eller anden inspiration til undervisningen.
   
 • Virksomhedsøkonomi
  • Blev afviklet virtuelt d. 9. februar. Hele 60 deltagere og 31 skoler var repræsenteret. Oplæg omkring et nyt økonomiværktøj fra Karnov Group, erfaringer fra den virtuelle undervisning i faget og fokus på skriftlighed. Derudover statistik om virksomhedsøkonomi i SOP. 

 

Erhvervsøkonomiske fag i flerfaglige sammenspil

I øjeblikket er der godt gang i vejledningen ude på skolerne af 3. g. elever, der skal udarbejde problemstilling og problemformulering i henholdsvis studieområdeprojektet og studieretningsprojektet. På FIP-kurserne vil vi bl.a. se tilbage på eksamen 2020 i SOP og SRP, viden- og erfaringsdele og naturligvis se frem mod sommereksamen 2021. 

 

Inspirationsmateriale i flerfaglige sammenspil

 

Pædagogikum

Alle kandidater (ordinære og supplering) mødtes til den 4. fagdidaktiske dag som som blev afviklet virtuelt over TEAMS d. 18. januar 2021. Her præsenterede og diskuterede deltagerne den indsamlede viden fra en aktion afviklet i egen undervisning. Produktet var en poster, som de ordinære kandidater fremlægger på 2. tilsyn. Der skal lyde en tak til deltagere og FD-undervisere i den erhvervsøkonomiske faggruppe for en vellykket fagdidaktisk dag, hvor der var mange spændende aktioner og rig refleksion over egen praksis.    

Se yderligere information vedr. pædagogikum.

 

Øvrigt

Basal videnskabsteori og metode i erhvervsøkonomi

Arbejdsgruppen, der har belyst elementær videnskabsteori og metode når faget erhvervsøkonomi indgår i flerfaglige samspil, har nu udfærdiget en rigtig god artikel som er snart tilgængelig på emu’en

Hovedkonklusionerne fra artiklen præsenteres på FIP-kurset i erhvervsøkonomi d. 10. marts. 

 

Karnov Business Optimiser - nyt digitalt økonomiværktøj i undervisningen

På Køge Handelsgymnasium har de testet et nyt digitalt økonomiværktøj blandt økonomilærerne. Karnov Business Optimiser er oprindeligt udviklet til rådgivere og økonomiansvarlige, men dets visuelle og pædagogiske design gør det nemt at arbejde med og fremmer forståelsen af nøgletallenes sammenhænge og betydning.

I værktøjet kan man hurtigt importere virksomheders regnskab, og så bliver en nøgletalsanalyse automatisk genereret. Foruden en nøgletalsanalyse indeholder økonomiværktøjet også et simuleringsmodul, hvor nøgletal kan justeres op eller ned, så man ser resultatet med øjeblikkelig virkning.

Læs mere om Karnov Business Optimiser - og prøv det gratis i 10 dage.

 

Nyt fra de faglige foreninger

Driftsøkonomisk Forening (DRØF)

Sæt kryds i kalenderen d. 18. og 19. november, hvor der afholdes DRØF-konference på Comwell i Kolding.

DRØF vil gerne stå for delingen af mundtlige eksamensopgaver i fagene virksomhedsøkonomi og finansiering. Send en mail til bestyrelsesmedlem Henrik Jensen, hj@nextkbh.dk. Ved fremsendelse af et eksempel på mundtlig eksamensopgave i fagene får du, som medlem af DRØF, adgang til en database med eksamensopgaver. Derudover har DRØF også planer om, at oprette forum for deling af PBL-forløb og opgaver i både virksomhedsøkonomi og finansiering. 

 

Conversation salons: Theorizing in organization studies

I et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Roskilde Universitet udbydes 4 seminarer i organisationsteori. På programmet er bl.a. teoretikerne Henry Mintzberg og Edgar Schein. Du kan tilmelde dig her

 

Gode links

 

Tidligere nyhedsbreve, skoleåret 2020/21

 • August (bl.a. med evaluering af skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi)
 • Oktober (bl.a. med oversigt over vø-opgaver efter ny reform, DM i erhvervscase og FIP-materiale 2019-2020)
 • December (bl.a. med om vinterterminen og FIP-materiale)

 

Kreditering

Fagkonsulent Troels Finjord Højberg

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.