Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten

Information til uddannelsesinstitutioner om COVID-19; Vintertermin, skriftlig eksamen i VØ; FIP-kurser med ændrede datoer og materialer fra FIP; Pædagogikum 2020/21

 

 

Det kan du læse i denne udgave af netbrevet:

a. Information til uddannelsesinstitutioner om COVID-19
b. Vintertermin, skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi
c. FIP-kurser (OBS - ændringer!)

 • Datoer FIP-kurser, skoleåret 2020/21
 • Materiale fra FIP-kurser, skoleåret 2019/20

d. Pædagogikum 2020/21
e. Øvrigt

 • Arbejdsgruppe i Erhvervsøkonomi
 • Karnov Business Optimiser - nyt digitalt økonomiværktøj i undervisningen
 • Vejen hjem, brætspil fra Forenet Kredit

Gode links

 • Tidligere netbreve, skoleåret 2019/20
 • Tidligere netbreve, skoleåret 2020/21
a. Information til uddannelsesinstitutioner om COVID-19

HOLD DIG OPDATERET OMKRING COVID-19 SITUATIONEN

 • FAQ, spørgsmål/svar. Information til uddannelsesinstitutioner om covid-19, opdateres løbende: LINK
 • Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved prøveafholdelse i vinterterminen 2020/21 i de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19: LINK
 • Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19: LINK
 • Vejledningen der giver anvisninger og inspiration til fjernundervisning (virtuel undervisning) i virksomhedsøkonomi er opdateret: LINK

 

b. Vintertermin, skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi

D. 10. december blev der afholdt skriftlig prøve i virksomhedsøkonomi A- og B-niveau. De to opgaver kan nu tilgås via Prøvebanken.dk (LINK) og kan hensigtsmæssigt anvendes i eksamenstræningen til sommerterminen, fx som intern prøve, som fordybelsestid og/eller i den daglige undervisning.

Til orientering er alle opgaver nu fremmedrettet anonymiseret. Dvs. at skriftlige censorer ikke kan se elevens navn, men derimod en særlig elevkode. Som et led i anonymiseringen er filnavnene i eksamensopgaverne som eleverne downloader også ændret. Det sker da filerne opfordrede til at eleven skulle skrive sit navn i selve worddokumentet og excelskabelonen.

c. FIP-kurser

Grundet COVID-19 situationen afvikles FIP-kurserne i januar og februar virtuelt. 

Tilmelding til kurserne sker via følgende LINK.

DATOER FIP-KURSER, SKOLEÅRET 2020/21

 • ÆNDRET! Virksomhedsøkonomi, afvikles virtuelt tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 12.00 - 15.00. Se programmet her
 • ÆNDRET! Organisation, afvikles virtuelt onsdag d. 10. februar 2021 kl. 12.00 - 15.00. Program følger
 • Finansiering, afvikles onsdag d. 3. marts 2021. Afholdes i København. Lokation og program følger
 • Erhvervsøkonomi, afvikles onsdag d. 10. marts 2021. Afholdes på Nyborg Gymnasium. Program følger
 • ÆNDRET! Erhvervscase, afvikles torsdag d. 8. april 2021. Afholdes på ZBC Slagelse. Se programmet her

NYT: Merkantil EUX, afvikles d. 23. marts som webinar. Program følger

NYT: Merkantile fag og matematik, afvikles onsdag d. 7. april. Afholdes på Nyborg Gymnasium. Program følger

Materiale fra dette års kurser vil forelægge på EMU'en under fagets side.

 

MATERIALE FRA FIP-KURSER, SKOLEÅRET 2019/20

Hvis du ikke havde muligheden for at deltage i FIP-kurserne sidste skoleår, så følger her materialet fra kurserne - fx dias fra eksterne oplæg, der kan bruges som casemateriale i undervisningen.

 • Erhvervscase, blev afviklet d. 24. oktober på Campus Vejle. Du kan finde materialet fra kurset  her
 • Økonomisk grundforløb, blev afviklet d. 6. februar hos Danske Bank, Odense. Du kan finde materialet fra kurset her
 • Organisation, blev afvikling d. 24. februar på Tietgenskolen, Odense. Du kan finde materialet fra kurset her
 • Virksomhedsøkonomi, blev afviklet d. 25. februar på Tietgenskolen, Odense. Du kan finde materialet fra kurset her
 • Finansiering, blev afviklet d. 5. marts hos ved Danske Bank, Odense. Du kan finde materialet fra kurset her
 • Erhvervsøkonomi, blev afviklet d. 10. marts på Rosborg Gymnasium, Vejle. Du kan finde materialet fra kurset her
 • Studieområdet, blev afviklet d. 18. december på SDE, Odense. Du kan finde materialet fra kurset her
d. Pædagogikum 2020/21

Lærer i Fag

Der skal lyde en stor tak til alle kandidater og FD-undervisere for nogle inspirerende og udbytterige fagdidaktiske dage i henholdsvis LIF i virksomhedsøkonomi, organisation, erhvervsøkonomi og finansiering. Alle kandidater (ordinære og supplering) mødes til den 4. fagdidaktiske dag som afvikles d. 18. januar 2021. 

Se yderligere information vedr. pædagogikum i følgende LINK

 

e. Øvrigt

ARBEJDSGRUPPE I ERHVERVSØKONOMI

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe der skal udvikle materiale til at belyse elementær videnskabsteori og metode, når faget erhvervsøkonomi indgår i flerfaglige samspil. Arbejdsgruppens arbejde skal munde ud i en artikel der kommer på EMU’en og præsenteres på FIP-kurset i erhvervsøkonomi i marts. 

 

KARNOV BUSINESS OPTIMISER - NYT DIGITALT ØKONOMIVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN

På Køge Handelsgymnasium tester man i øjeblikket et nyt digitalt økonomiværktøj blandt økonomilærerne. Karnov Business Optimiser er oprindeligt udviklet til rådgivere og økonomiansvarlige, men dets visuelle og pædagogiske design gør det utrolig nemt at arbejde med - og fremmer forståelsen af nøgletallenes sammenhænge og betydning.

I værktøjet kan man hurtigt importere virksomheders regnskab, og så bliver en nøgletalsanalyse automatisk genereret. Foruden en nøgletalsanalyse indeholder økonomiværktøjet også et simuleringsmodul, hvor nøgletal kan justeres op eller ned, så man ser resultatet med øjeblikkelig virkning.

Karnov vil deltage på FIP kurset i Virksomhedsøkonomi d. 9. februar, hvor Karnov vil fremvise, hvordan værktøjet kan bruges i økonomiundervisning. 

 

Læs mere om Karnov Business Optimiser - og prøv det gratis i 10 dage her 

VEJEN HJEM - BRÆTSPIL FRA FORENET KREDIT

Flere skoler har bestilt spillet 'Vejen hjem' fra Forenet Kredit til undervisningen i finansiering. Hvis du ønsker et klassesæt kan det bestilles i følgende LINK

1 - Vejen hjem - fra Forenet Kredit

Gode links

 

TIDLIGERE NETBREVE, SKOLEÅRET 2019/20

 

TIDLIGERE NETBREVE, SKOLEÅRET 2020/21

 • August (bl.a. med evaluering af skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi)
 • Oktober (bl.a. med oversigt over vø-opgaver efter ny reform, DM i erhvervscase og FIP-materiale 2019-2020)