Ordblindhed

Elever med ordblindhed har medfødte vanskeligheder. Det betyder at de kan have svært ved at omsætte bogstaver til lyd og lyd til bogstaver. Her får du viden om, hvordan ordblindhed kan påvirke elevens skolegang på de gymnasiale uddannelser, hvor der stilles store krav i form af meget læsestof og mange skriftlige opgaver. 

gym-særlige elevgrupper - ordblinde - formålstekst

Ordblindhed må aldrig afholde elever fra at søge ind på en gymnasial uddannelse. Dér vil det være en stor fordel, hvis den unge er fortrolig med kompenserende læse- og skriveteknologier og har rutine i at bruge dem. så eleven fastholdes i uddannelsen og gennemfører den med det optimale resultat.

Nedenfor kan du få inspiration til, hvordan du kan være med til at sikre et understøttende læringsmiljø for elever med ordblindhed.

Siden er opdateret 07. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.