Prøver og eksamen

Prøverne skal bidrage til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem uddannelsens formål, læreplanen og bedømmelsen. Find regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

Inspiration til mundtlige prøvespørgsmål

I nedenstående dokumenter findes der informationer om de mundtlige prøver på B- og A-niveau. Derudover er der også en række eksempler på, hvordan prøvespørgsmål på de to niveauer kan udformes. Dette skal ses som en inspiration, og man kan derfor stadig opsætte spørgsmål på en måde, man selv ønsker. Eksemplerne på B-niveau er udformet med mindstekravsopgaver og eksemplerne på A-niveau er udformet med tilhørende bilag.

Eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål med ukendte bilag 

De nye eksamensregler stiller nye krav til mundtlige eksamensspørgsmål i matematik . Eksamensspørgsmål skal fremover indeholde et ukendt bilag. Derudover kan det kendte delspørgsmål være i et andet emne end emneopgaven. Nedenfor har vi samlet eksempler på dette.

Matematik på B- og C-niveau - Otte eksamensspørgsmål

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.