Prøver og eksamen

Om skriftlige prøver i international økonomi. Find desuden regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

Eksamen i International økonomi

Fremover vil der kun være en eksamensform ved den mundtlige eksamen. Alle elever skal til en projekteksamen. Her kan du læse en række anbefalinger til den nye eksamensform.

Den skriftlige eksamen i international økonomi skal som følge af gymnasiereformen justeres. Dette betyder, at der allerede fra 2019 kun er en skriftlig eksamen eleverne kan gå til.
Om opgavetyper, roller, faglige mål og forslag til konkrete opgaver.

Praktiske anvisninger til mundtlig eksamen i International Økonomi fra år 2019. Dokumentet  tager udgangspunkt i eksamen på B-niveau som første gang kører i sommeren 2019.

Eksamensoplæg, synopsis-skrivning, eksamensforberedelse.

Siden er opdateret 05. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.