Redskab

Videoer til centrale dele af AP

Materialet her kan give faglig og didaktisk inspiration til undervisningen i forskellige dele af forløbet i almen sprogforståelse.

Materialet, der er udarbejdet af Sprogzonen, tager udgangspunkt i læreplanen for almen sprogforståelse og dækker en række udvalgte emner, som bidrager til at opfylde de faglige mål for forløbet.

Til hvert emne er udarbejdet en video til eleverne, samt inspirationsmateriale til læreren og forslag til øvelser, som eleverne kan lave i timerne eller som lektie. I almen sprogforståelse samarbejder sprogene om det kernestof, der er fælles for alle gymnasiets sprogfag, og materialet er derfor tilrettelagt således, at det vil kunne bruges af alle sprog.

Videoerne dækker følgende emner:

  1. Hvad er sprog?
  2. Morfologi
  3. Syntaks
  4. Sprog og kultur
  5. Semantik
  6. Retorik
  7. Sprog og teknologi
  8. Sprogindlæring

Den første video, ”Hvad er sprog” kan bruges som introduktion til forløbet i almen sprogforståelse, mens de øvrige videoer kan ses i vilkårlig rækkefølge uafhængigt af hinanden. 

Materialet er udarbejdet af Sprogzonen for Undervisningsministeriet.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Gym - almen sprogforståelse - sprogzonen

Materiale

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.