Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Juli 2020

I dette nyhedsbrev kan man læse om resultaterne af de skriftlige prøver, FIP 20/21 samt inspiration til undervisning i faget. 

Kære alle

Skoleårets sidste nyhedsbrev fra mig kommer her. Det har i sandhed været et skoleår med et specielt forår og en speciel afslutning. På trods af det så har det været en fornøjelse at se, hvordan afsætningslærerne i det ganske land har kløet på med SOP, EOP, skriftlig censur og eksamenslignende aktiviteter. Det vil jeg gerne sige en kæmpe tak til jer alle for!

 

Skriftlig eksamen den 18. maj

Den skriftlige eksamen i afsætning blev ikke påvirket af den ændrede eksamensplan, da prøven var placeret først i kalenderen. 6.449 elever var den 18. maj til den første prøve, hvor den nye temabaserede opgave blev afprøvet. Da temaet for opgaven er den danske charterbranche, blev der indsat en corona-disclaimer. Min oplevelse var, at langt de fleste elever derfor ikke inddrog corona i besvarelserne.

Årets gennemsnit endte på 6,4, hvilket er enormt tilfredsstillende. Til sammenligning var gennemsnittet for vores merkantile søsterfag således:

IØ A: 6,1 (1194 elever)

VØ A: 6,6 (267 elever) 

 

Som tidligere år er her "pralelisten", hvor de ti bedste hold er listet op efter gennemsnit:

9,38: Skanderborg-Odder (9 elever)

9,00: U/Nord (to hold med hver 3 elever)

8,73: Ringkjøbing-Skjern (11 elever)

8,60: Learnmark (10 elever)

8,47: Niels Brock (17 elever)

8,44: Aarhus (9 elever)

8,41: Rybners (27 elever)

8,38: Holstebro (29 elever)

8,37: Haderslev (27 elever)

8,24: Niels Brock (25 elever)

 

Den skriftlige prøve har givet mange erfaringer, som vi skal arbejde videre med i næste skoleår. I mit eget hoved rumsterer følgende mest:

Opgave 3: Klassisk analyse som eleverne ikke løste specielt godt. Det blev til en del slaviske besvarelser omkring købsadfærd, og for mange elevers vedkommende uden fokus på en bestemt målgruppe. Det skal med i overvejelserne, om eleverne skal guides en smule mere i denne opgavetype. Man bør som underviser overveje at udelade SOR i opgaver omkring købsadfærd, vi har desværre set en del elever som bruger for meget tid på stimuli. Husk også på, at eleverne ofte ikke bliver belønnet for "skabelonbesvarelser". Netop skabeloner har været en af de ting, som den nye opgavetype skulle gøre op med.

Opgave 5: De valgte udfordringer fremstår ofte ikke så tydeligt (og er ind imellem ikke faglige), og en del elever har svært ved at diskutere løsninger fagligt. Hvis eleverne laver SWOT/TOWS, må det ikke gå ud over kernen i opgaven som er at finde udfordringer og diskutere faglige løsninger.

Der bliver samlet yderligere op i næste skoleår, og på et senere tidspunkt vil jeg distribuere eksempler på besvarelser på forskellige niveauer.

Fem elever var oppe efter den gamle ordning, og opgaven om Summerbird kan findes på materialeplatformen.

I det kommende skoleår vil der også komme to centralt stillede opgaver nemlig i august og december. Det vil være mest hensigtsmæssigt at benytte en af dem til en terminsprøve for 3.g-eleverne i foråret 2021. Det er i øvrigt ikke opgaver med fokus på brancher, da temakonceptet gerne skal være dynamisk og bredt. Der vil ikke blive lavet flere af den gamle opgavetype.

Det anbefales at læse lærerens hæfte og se vodcasten om den nye skriftlige prøve. Nok især hvis man er ny underviser, eller hvis det er første gang med et hold som kan komme til den skriftlige prøve. Links til begge dele findes nederst i nyhedsbrevet.

Endeligt skal der lyde en stor tak til de skriftlige censorer. Det var noget af en test af kreativitet at skulle gennemføre censormødet virtuelt. Det forløb nu meget godt - set fra min dagligstue:-) Præsentationen fra formødet kan ses her.

© Mikkel Brunvold
© Mikkel Brunvold

Oversigt over temaer og emner - skriftlige prøver

Jeg har lavet en oversigt, hvor I kan få overblik over temaer og emner i de nye temabaserede opgaver

 

Nyt nyhedsbrev om gymnasiale uddannelser

Hvis I ikke har set eller modtaget det nye nyhedsbrev fra BUVM, så kan det læses her.

 

FIP 2020/2021

I det kommende skoleår bliver FIP afholdt på følgende dage:

  • 21. oktober: Innovation, Nyborg Gymnasium (afholdes i efteråret pga. aflysning i foråret)
  • 28. oktober: Erhvervscase, ZBC Slagelse (bl.a. med oplæg fra Bobles)
  • 9. december: ØG, Tietgen Business
  • 3. marts: Afsætning, Nyborg Gymnasium
  • 18. marts: Markedskommunikation, Campus Vejle

Temaet for det kommende års FIP-kurser bliver "mundtlighed og skriftlighed i fagene". Det kommer til at indgå på forskellige måder i programmerne. Som hidtil foregår tilmelding på GL-e's hjemmeside.

 

At være lærer i "fag" (fagdidaktik, efteråret 2020)

LIF-kurserne (tidligere fagdidaktiske kurser) afholdes i efteråret på følgende tidspunkter:

  • 28/9-30/9: Innovation, Hotel Fredericia, underviser: Morten Bülow
  • 4/11-6/11: Afsætning, Hotel Fredericia, undervisere: Sascha Christensen og Rikke Kirkegaard Thøgersen
  • 2/12-4/12: Markedskommunikation, Vejle Center Hotel, underviser: May-Britt Bystrup

Tilmelding og yderligere informationer findes på denne side.

 

Inspiration til undervisning

I samarbejde med forlaget Columbus har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet undervisningsmaterialet ”Handlerummet”, som kan ruste forbrugerne til at gennemskue forretningsmodeller og markedsføringsmæssige virkemidler, når de handler på digitale platforme. Platformene vil typisk være hjemmesider, hvor forbrugerne kan sammenligne og handle med virksomheder, der er konkurrenter.

Et rigtig godt materiale! Det kan bruges i flere fag eller tværfagligt - måske endda til et SO-/EO-forløb.

Corona-krisen har skabt nye muligheder for dem der er klar til at omstille sig. Hør bl.a. om Live-shopping i Matas og om Danmarks største virtuelle ølsmagning. Se det seneste webinar fra Videncenter for digital handel her. På siden findes også et link til tidligere afholdte webinarer.

 

Brugerpanel til EMU

Det er vedtaget, at der skal udformes et brugerpanel for at styrke EMU i gymnasiesektoren. Man kan læse mere om brugerpanelet her.

 

Udsættelse af konference om økonomiundervisning samt afholdelse af webinar

Gennem det seneste år har en gruppe med Kirsten Vejlstrup, Roskilde Handelsskole og Claus Faber Timm Niels Brock været i gang med en planlagt konference med fokus på undervisning i økonomi. Formålet med konferencen er at få startet op på et mere systematisk arbejde med udvikling af merkantil fagdidaktik. Arbejdet som er foregået sammen med repræsentanter fra universiteterne og undervisere i samfundsfag og historie i folkeskolen skulle udmunde i en konference til afholdelse den 18. maj. Denne konference er udsat indtil Coronasituationen gør at det giver mening at afholde konferencen.

Vi vil så afholde et gratis Webinar om økonomiundervisning den 24. august kl. 16.00-17.30. Hvis du har lyst at være med så skriv til Kirsten Vejlstrup kirstenh@rhs.dk og/eller Claus Faber Timm clt@brock.dk. Flere detaljer følger efter sommerferien. 

 

Henvisninger og inspiration

Endnu engang mange tak for et godt og noget anderledes skoleår.  Nu er det tid til at finde sandalerne frem og nyde sommeren. For mit eget vedkommende bliver det til en rundtur med familien til forskellige dele af vores skønne lille land.

I ønskes alle en god og afslappende sommerferie.

 

Med venlig hilsen

Mikkel Brunvold

mikkel.krag.brunvold@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.