Prøver og eksamen

Her kan du finde den nyeste information om skriftlig eksamen, herunder vejledning til censorer og svar på spørgsmål, der knytter sig til de skriftlige genrer. Du kan desuden finde Råd og vink, Lærerens hæfte, regler og andre centrale styredokumenter til de skriftlige prøver i dansk

 

Supplerende materiale til HF

Fagkonsulentens forsøg på at samle og besvare de hyppigst stillede spørgsmål til de tre eksamensgenrer. Svarene er givet på baggrund af centrale styredokumenter og under inspiration af lærebøger, FIP-oplæg og samtaler med dansklærere fra hele landet. Henvender sig til både censorer, undervisere og elever.

Den større skriftlige opgave

Den større skriftlige opgave består af undersøgelse og skriftlig formidling af en problemstilling inden for et selvvalgt område, hvor eleverne anvender deres faglige viden, færdigheder og kompetencer fra et eller to fag til at undersøge en konkret faglig problemstilling ved hjælp af fagligt stof og faglige metoder. Hent inspiration på denne side.