Redskab

Tre trin i planlægningen af åben skole-aktiviteter

Redskabet gør det enkelt at planlægge brug af åben skole i jeres team, så der bliver sammenhæng mellem formålet, den øvrige undervisning og fælles pædagogisk og didaktisk refleksion. 

Når klassen skal deltage i et åben skole-forløb, er der ofte mange praktiske detaljer, der skal falde på plads: Har vi husket buskortet, er der sikret vikardækning for de lærere, der er med på tur? Med redskabet her kan I som team sætte fokus på de pædagogiske og didaktiske overvejelser, der knytter sig til at bruge åben skole. Redskabet kan bruges til planlægning af et besøg i et eksternt læringsmiljø. 

 

Didaktisk teamredskab i tre trin

Redskabet har tre trin, I kan tale om i forbindelse med et åben skole-forløb:

  • Formål
  • Før, under og efter
  • Pædagogiske overvejelser

I redskabet er der ni spørgsmål, der kommer omkring centrale punkter i åben skole. Brug dem i jeres dialog i teamet. Spørgsmålene kan hjælpe jer til at få en systematik i de mange faglige og pædagogiske overvejelser og beslutninger der altid er, når klassen skal deltage i undervisning uden for skolen.

Print redskabet til et teammøde og brug 15 minutter på at gennemgå det sammen. Redskabet kan også bruges individuelt. 

 

Efter forløbet: Praksisrefleksion i teamet 

I kan samle op på et åben skole-forløb med en praksisrefleksion i teamet. Her kan I drøfte, hvordan forløbet tilførte variation i undervisningen, andre måder at arbejde med stoffet på, hvilken værdi forløbet tilførte ud over den faglige, hvilke pædagogiske metoder underviseren i det eksterne læringsmiljø brugte, og hvordan de metoder kan inspirere jeres undervisning. I kan også overveje, hvad I vil være opmærksomme på, næste gang I bruger åben skole i undervisningen.

 

Baggrundsviden om åben skoles potentialer

Hvorfor er åben skole med besøg i eksterne læringsmiljøer en vigtig del af skolens undervisning? Er det indsatsen værd? Læs mere om åben skoles potentiale i artiklerne her eller find inspiration i fire cases om åben skole.

”Åben skole og læringsmålsstyret undervisning”. Dorte Villadsen, Unge pædagoger, nr. 3, 2016.

”Åben skole – paradoks og pædagogik”. Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Unge pædagoger, nr. 3, 2016. 

”Vi vil gerne den der autenticitet”. Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Unge pædagoger, nr. 4, 2017. 

”Hvad vil du opnå med besøget?” Skoletjenestens årskatalog, 2018/19, s. 26-27.

”Åbne processer og didaktiske valg i fordybelsesforløb”. Lise Sattrup, skoletjenesten.dk, 2019.

”Hvad er din rolle som lærer?” Skoletjenestens årskatalog, 2016/17, s. 24-25.

 

Kreditering

Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer. 

Pædagogisk sparring: Thomas Petersen og Rikke Groth Nielsen, Lundehusskolen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.