Eksempel fra praksis

Tysk og historie i grænselandet: Sprogundervisning i Åben skole

Hvad gør man, når man mangler undervisningsmateriale til tidlig sprogstart i tysk? To lærere fra Sønderjylland udviklede deres eget materiale og kombinerede det med et forløb på et lokalt vikingemuseum.

Tidlig sprogstart i grænselandet

I Tønder kommune har skoleelever de seneste år haft tysk fra 0. klasse. Det giver nye muligheder i tyskundervisningen, men også nogle udfordringer. En af dem har været, at der ikke fandtes materiale til den tidlige sprogstart. Det problem valgte tysklæreren Lilian Jensen og historielæreren Ditte Kusk Sørensen at kaste sig over. De ville gerne udvikle et forløb, der inddrog Vikingemuseum Hedeby.

”Vi ville godt ud af huset med dem”, fortæller Lilian Jensen. “Men vi kunne ikke bare tage afsted. Eleverne skulle have noget undervisning først. Og så kunne vi ikke finde noget materiale, der var alderssvarende og forberedte eleverne på en god måde. Så vi lavede materialet Erik und die Wikinger til tysk og historie. Det behøvedes ikke være tværfagligt, bare det tematisk hang sammen, for så kunne vi sige til eleverne: Det her har I talt om i historie, og sådan siger man det på tysk.”

 

Museum inspirerede materialet

Udviklingen af materialet skete med inspiration fra Vikingemuseet Hedeby, som ligger syd for den danske grænse. Materialet fokuserer på elevernes receptive og produktive sprogfærdigheder i tysk. I historie er der fokus på, at eleverne får viden om vikingetiden med afsæt i skriftlige kilder og arkæologiske fund. Materialet blev også udviklet med øje for elevgruppens interesser. Det betød blandt andet, at den primære karakter i materialet er Erik, en 9-årig viking.

”Vi kiggede på, hvad de har på museet, og hvad der ville være interessant for eleverne. Derfor kom det til at handle om Erik, og hvordan han så har boet. Vi ville også godt have eleverne ud i de workshops, som museet tilbyder tyske skoler, det krævede bare, at vi fik deres tyske ordforråd styrket. Vi brugte materialet i 4-5 uger op til forløbet på museet.”, fortæller Lilian Jensen.

 

Sprogbrug koblede sig til praktiske aktiviteter

På museet oplevede eleverne, hvordan vikingerne boede og levede i langhuse. Man talte også om, at der måske havde lugtet, når man boede så tæt med husdyrene. Eleverne var også i havnen, hvor der lå vikingeskibe. Fordi eleverne havde læst og talt om emnet forud for forløbet på museet, var de tyske ord og historiske genstande mere genkendelige. 

Eleverne deltog også i værksteder. Der talte de tysk med voksne, der har tysk som modersmål. Koblingen mellem sprogbrug og praktiske aktiviteter var et vigtigt element i forløbet, fordi eleverne øvede og brugte deres sprogfærdigheder i et sprogligt, autentisk miljø.

”Eleverne deltog i værksteder, hvor de lavede filtkugler og smykker. De blev undervist af tyskere, og der blev talt tysk hele tiden. De fik noget praktisk og handlingsorienteret tysk ind. Underviserne talte og satte handling på det de sagde, og så kunne eleverne se det og gøre det samme. Eleverne talte også tysk indbyrdes”, fortæller Lilian Jensen.

 

Forløbet bredt ud til hele regionen

Da regionskontoret Sønderjylland-Schleswig hørte om materialet, var de interesseret i at få det gjort tilgængeligt for andre lærere i regionen. Lærernes samarbejde med regionskontoret medførte, at forløbet blev brugt af flere klasser, og at materialet nu findes online som læremiddel til tysk med både lærervejledning, arbejdshæfte, en malebog og historiske tekster.

”Regionskontoret var interesseret i at få noget materiale til tidlig tysk”, siger Lilian Jensen. “Det kom i stand, at ti andre skoler brugte materialet og også besøgte vikingemuseet. Regionskontoret hjalp med redaktion af materialet, layout og økonomi. De hjalp også med at købe rettigheder til en sang i materialet.”

Erik und die Wikinger er et eksempel på, hvad der opstår, når lærere går aktivt ind i åben skole-arbejdet. Med afsæt i det udviklede læremiddel fik eleverne et godt grundlag for forløbet på Hedeby Vikingemuseum. Undervisningen på museet indebar et helhedsorienteret, tværfagligt læringsrum og mulighed for, at eleverne kunne bruge deres tysk i en autentisk og praktisk orienteret undervisningssituation.  Undervisningsmaterialet og et besøg på museet blev igennem samarbejde med regionskontoret bredt ud til andre lærere og elever i regionen. Igennem samarbejde om en fælles interesse i tyskfaget blev der således blevet skabt mening og værdi for andre, end de lærere som udviklede materialet.

 


Tak til lærer Lilian Jensen og lærer Ditte Kusk Sørensen for at deltage i udarbejdelse af casebeskrivelsen. Se materialet ’Erik und die Wikinger’ her.

Casebeskrivelsen er udarbejdet af Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer. Skoletjenesten udvikler og deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer, blandt andet med afsæt i undervisningspraksis på en række kulturinstitutioner. Se mere på Skoletjenestens hjemmeside.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.