Åben skole

I fysik/kemi inddrages de omkringliggende naturområder og virksomheder i undervisningen, så eleverne får konkretiseret undervisningen i lokale forhold.

Den åbne skole har et dobbelt formål: Den skal bidrage til, at eleverne lærer mere, og den skal sikre, at eleverne får et større kendskab til foreningslivet og det omgivende samfund. Et godt åben-skole-samarbejde medvirker til, at elevernes motivation øges, både fordi eleverne oplever fysik/kemi “i virkeligheden”, altså nogle af fagets anvendelsesmuligheder, og fordi de møder nogle af de mennesker, der beskæftiger sig med faget til hverdag. Det bidrager til deres nuancerede syn på faget. 

Læs mere om den åbne skole og få ideer til arbejdet uden for skolen.