Bevægelse

Bevægelse bidrager til at skabe variation i løbet af en skoledag.

Bevægelse understøtter elevernes læring, sundhed og trivsel. Alle elever har krav på 45 minutters bevægelse i gennemsnit hver dag. Få indsigt i didaktiske modeller, redskaber til at kortlægge bevægelseskulturen på din skole og eksemplariske aktiviteter. Materialerne kan være med til at sikre en motiverende og varieret skoledag.

Lovgivning og forankring af bevægelse i skolens hverdag

Siden er opdateret 31. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.