Bevægelse

Bevægelse bidrager til at skabe variation i løbet af en skoledag.

Bevægelse understøtter elevernes læring, sundhed og trivsel. Alle elever har krav på 45 minutters bevægelse i gennemsnit hver dag. Få indsigt i didaktiske modeller, redskaber til at kortlægge bevægelseskulturen på din skole og eksemplariske aktiviteter. Materialerne kan være med til at sikre en motiverende og varieret skoledag.