Trivsel

Trivsel er en forudsætning for, at elever kan blive så dygtige som de kan.

Arbejdet med trivsel er en væsentlig del af skolens faglige og didaktiske virke. Her kan du få viden om trivsel samt redskaber og inspiration til at arbejde med trivsel, som en integreret del af undervisning og klasseledelse.

Du finder også viden om demokrati og medborgerskab samt inspirationsmaterialer, der sigter mod at styrke deltagelsen i både store og små fællesskaber. 

Sæt fokus på elevernes trivsel

Demokrati og medborgerskab i praksis

Inspirationsmaterialer

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.