Konflikter

Konflikter skal forebygges, håndteres og efterbehandles. Her får du viden og inspiration, der understøtter arbejdet med at sikre et godt undervisnings- og arbejdsmiljø for eleverne og skolens personale.

Her finder du materialer, der understøtter skolens ansatte i arbejdet med at forebygge og håndtere konflikter. Materialerne giver indsigt, viden og inspiration, der samlet set kan være med til at sikre et godt undervisnings- og arbejdsmiljø. 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Informationsvideo om konflikter i grundskolen og på ungdomsuddanelser.