Redskab

En vejledning om mellemformer

En vejledning om mellemformer beskriver rammer og muligheder for fleksibilitet mellem almenundervisningen og specialundervisningen i folkeskolen. 

 

 

  © Børne- og Undervisningsministeriet

  Denne vejledning ser på spændingsfeltet mellem almenundervisning og specialundervisning og belyser, hvorledes der gennem mellemformer mellem almenundervisning og specialpædagogiske tilgange og metoder kan skabes et inkluderende læringsmiljø til glæde for alle elever.

   

  Mellemformer i denne vejledning

  I vejledningen er mellemformer indkredset til undervisningstilbud, der tilrettelægges under folkeskoleloven, og som styrkes af tæthed og fleksibilitet mellem den almene undervisning og specialundervisningen i folkeskolen.

  Læs blandt andet om: 

  • Undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange og metoder.
  • Undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der er elever, der i perioder modtager specialpædagogisk bistand.
  • Undervisningstilbud, hvor der er et tilrettelagt samarbejde i skoledagen mellem undervisningen i de almene klasser og specialklasserne.
  Siden er opdateret 18. august 2021 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.