Inkluderende læringsfællesskaber

Inkluderende læringsfællesskaber handler om, at børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i læringsfællesskaber.

Det er et fælles ansvar at udvikle bæredygtige rammer for elevernes sociale og faglige deltagelse. Med andre ord er inkluderende læringsfællesskaber en proces, der trækker på både ledelsesmæssige samt special- og almenpædagogiske ressourcer.

Her kan du få viden om hvad inkluderende læringsfællesskaber er, og inspiration til tiltag, der kan løfte og udvikle skolens læringsfællesskaber.

Perspektiver på tværprofessionelt samarbejde

- inkluderende læringsfællesskaber i ind- og udland

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.