Fravær

Fravær hæmmer elevens faglige udvikling og sociale tilknytning til klassen. 

Fravær i grundskolen kan øge risikoen for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er skolens ansvar at sikre, at en elev modtager den undervisning, som eleven har ret og pligt til. Et konstruktivt samarbejde med hjemmet er afgørende for at forhindre fravær. 

Her kan du få viden om fravær samt redskaber til håndtering og forebyggelse af fravær.