Artikel

Værktøj til skoleledelsen

Her finder du materiale, som skoleledere og klasselærere kan bruge til formidling af fraværsreglerne i folkeskolen.

© Børne- og Undervisningsministeriet
  • Skolen skal notere og registrere fravær.
  • Ved ulovligt fravær skal skolen straks kontakte forældrene. 
  • Skolen kan inddrage for eksempel PPR eller anden relevant rådgivning. 
  • Ved 10 procent ulovligt fravær skal skolen varsle forældrene om muligt økonomisk sanktion, hvis det ulovlige fravær når 15 procent. 
  • Skolen skal underrette kommunen om ulovligt fravær, når en elev har 15 procent ulovligt fravær. 
  • Kommunen skal høre forældrene og et barn over 12 år om årsager til fravær, inden der træffes afgørelse. 
  • Kommunen kan stoppe børne- og ungeydelsen i et kvartal.

NB! Det ulovlige fravær opgøres altid inden for et kvartal.

Inspiration til skoleledelsens dialog med forældre

Her finder du praktisk vejledning til at skelne mellem de forskellige typer fravær, til at beslutte, om der skal gives ekstraordinært fri, og til dialogen med forældre, hvis børn har ulovligt fravær.

Inspiration til skoleledelsens dialog med forældre (PDF) 

 

Breve til forældrekontakt

Når en elev har 10 procent ulovligt fravær eller derover på et kvartal, skal skolen varsle forældrene om de mulige økonomiske konsekvenser, hvis det ulovlige fravær når 15 procent.

Find et varslingsbrev, du kan bruge, når du informerer forældre om reglerne. Find også et indkaldelsesbrev, som du kan indkalde forældre med til et møde med fokus på løsninger. Indkaldelsesbrevet kan skoleledelsen bruge, hvis I mener, det er bedst med et fysisk møde med forældrene. Klik i de markerede felter for at indsætte jeres logo, adresse og relevante navne. 

Du kan finde skabelonerne her nederst på siden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.