Konflikter

Konflikter skal forebygges, håndteres og efterbehandles. Her får du viden og inspiration, der understøtter arbejdet med at sikre et godt undervisnings- og arbejdsmiljø for eleverne og skolens personale.

Her finder du materialer, der understøtter skolens ansatte i arbejdet med at forebygge og håndtere konflikter. Materialerne giver indsigt, viden og inspiration, der samlet set kan være med til at sikre et godt undervisnings- og arbejdsmiljø. 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Informationsvideo om konflikter i grundskolen og på ungdomsuddanelser.
Siden er opdateret 28. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.