Sproglig udvikling

Evnen til at forstå og kommunikere både mundtligt og skriftligt er afgørende for at lære nyt i alle fag.

GSK. Formålstekst. Sproglig udvikling

Sproglig udvikling er et af de tre tværgående temaer, som alle fag skal have fokus på. Fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold. Du kan arbejde med dette gennem faglig læsning og skrivning og ved at arbejde med de fire færdigheder lytning, læsning, at tale og skrive i tæt samspil.

Find idéer til arbejdet med sproglig udvikling i faget.

Redskab til arbejdet med sproglig udvikling

Modellen kan synliggøre de gradvise trin, en skole kan bevæge sig på, hvis den vil arbejde målrettet med elevernes sproglige udvikling. 

Modellen kan bruges til at drøfte, hvor I ser jeres egen skole placeret, og hvordan I kan komme videre med arbejdet med sproglig udvikling fra trin til trin.