Mundtlig kommunikation

Mundtlig kommunikation handler om evnen til at forstå talt tysk og selv tale tysk i et sammenhængende sprog.

Undervisningen skal give mulighed for både at lytte til tysk, tale sammen på tysk og for at bruge sproget aktivt i præsentationer. Her kan eleverne fortælle om små og store emner. At kommunikere mundtligt kræver også sprogligt fokus på eksempelvis udtale og opbygning af sætninger.

Læs mere om kompetenceområdet mundtlig kommunikation i Faghæftet for tysk
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find ideer til arbejdet med mundtlig kommunikation her.

Forløb og aktiviteter