Aktivitet

Aktivitet om ’Sportarten’ med integreret grammatik

Mellemtrin: Hvordan kan grammatisk opmærksomhed, her bøjningen af ’finden’ i 1. og 2. person singularis, præsens, integreres i undervisningen? Aktiviteten eksemplificerer arbejdet med funktionel grammatik.

 

Aktiviteten er henvendt til 5. klasse 

Anslået tidsforbrug: ca. 1 lektion

Formålet med denne mundtlige aktivitet er, at eleverne igennem gentagen brug får automatiseret spørgsmålet: Wie findest du…? samt svaret: Ich finde…, og at de lærer navnene på mange sportsgrene på tysk. Aktiviteten tager udgangspunkt i kompetenceområdet mundtlig kommunikation.

 

Forudsætninger, form og indhold:

At arbejde funktionelt med grammatik betyder, at eleverne i en meningsfuld kommunikativ kontekst har nedslag på sproglige fænomener i de tekster og aktiviteter, de arbejder med.
Læs mere om funktionel grammatik i artiklen Funktionel grammatik i tyskundervisningen
Se video: Det kommunikative og funktionelle sprogsyn

Eleverne er i gang med et forløb om ”Freizeit” og er nu kommet til en aktivitet om forskellige sportsgrene. Aktiviteten er inddelt i tre faser, en før-, en under- og en efterfase, hvor før-fasen er ganske afgørende, da den stilladserer eleverne til at være aktive sprogbrugere.

 • Før-fasen lægger op til at aktivere elevernes forforståelse om emnet samt at stilladsere i forhold til aktivitetens ordforråd.
 • Under-fasen sætter fokus på små samtaler ud fra billedmaterialet. Det er vigtigt at arbejde med billeder i begynderundervisningen, da de både understøtter forståelse af et ord, og da ord lagres bedre i hukommelsen med visuel støtte.
 • Efter-fasen lægger vægt på samtaler med fokus på, at verber bøjes i person og tal (her 1.og. 2. person, ental)

 

Tilrettelæggelse

Før aktiviteten starter, kan læreren overveje, hvilke makkerpar der skal dannes. Det er vigtigt ikke altid at arbejde med den samme klassekammerat, men at åbne op for andre og nye samarbejdsrelationer, der i det lange løb kan styrke sammenholdet i klassen. Der skal desuden forberedes billeder af forskellige sportsgrene, som eleverne kan få udleveret.
Inspiration: Billede med sportsgrene

Quiz og byt-strukturen, som aktiviteten afsluttes med, kræver gulvplads. Derfor må læreren på forhånd overveje, hvor denne aktivitet skal finde sted; skolegården eller en indendørs sal kunne være muligheder.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvor lang tid skal der sættes af til arbejdet i hver af tre faser?
 • Hvilke kriterier skal ligge til grund for dannelsen af de forskellige par, der skal arbejdes i?
 • Kunne der arbejdes med andre spørgsmål-svar chunks ud fra de samme billeder?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser.
 

1. Før-fasen: Indledende klassesamtale
Denne fase kan starte med en indledende klassesamtale ud fra spørgsmål som:

 • Was machst du an Sport?
 • Kennst du verschiedene Sportarten auf Deutsch?

På denne måde tages der udgangspunkt både i elevernes livsverden samt i deres forforståelse.  

Læreren kan notere elevernes forskellige bud på sportsgrene på tavlen og fremhæve de mange transparente ord som Volleyball, Basketball, Schwimmen og Tennis. På den måde kan eleverne få en oplevelse af, at tysk er nemt at lære, og at dansk og tysk i høj udstrækning har et fælles ordforråd.
 

2. Under-fasen: Kobling af billede og navn på en sportsgren, spørgsmål og Quiz og byt.
Eleverne kan arbejde i par med udleverede billeder af sportsgrene. De kan forbinde de udleverede billeder med den rigtige sportsgren.

Herefter kan eleverne skiftes til at spørge hinanden om de forskellige sportsgrene for at anvende alle de sportsgrene, der er billeder af. De bør anvende både spørgsmålet og et for dem passende svar samt gentage disse chunks mange gange. Der kan udleveres et ark med et spørgsmål: Wie findest du…? og et svar Ich finde... samt forskellige chunks, der kan anvendes til at besvare spørgsmålet med, eksempelvis:

 • sehr gut - nicht gut
 • nicht so toll - ganz toll
 • so lala – einfach super
 • sehr spannend– nicht spannend

Klassen kan afprøve nogle spørgsmål/svar-runder for at sikre, at alle elever er med. Det giver mening at bruge tid på at afprøve de stillede opgaver i klassefællesskabet, så alle elever er klar over, hvordan opgaven skal løses.

Endelig kan der laves en Quiz og byt-struktur. På denne måde gentages både spørgsmål og svar koblet til de forskellige chunks mange gange, nu med hele klassen som samtalepartnere.

Alle kan rejse sig og få et billede af en sportsgren af læreren. Opgaven er nu, at eleverne går rundt blandt hinanden, finder en partner og stiller et spørgsmål, der passer til deres billede eksempelvis: Wie findest du Handball? Når der eksempelvis er svaret: Ich finde Handball ganz toll, kan der byttes billede, og alle går videre til en ny makker.
 

3. Efter-fasen: Opsamling på klassen
I denne fase kan læreren henlede elevernes sproglige opmærksomhed på:

 • Hvordan de kan stille spørgsmål på tysk.
 • Hvordan de kan svare på et spørgsmål på tysk.
 • At verber på tysk bøjes i person/tal.

Denne fase er en opsamlende klassesamtale, hvor elevernes sproglige opmærksomhed afslutningsvis kan henledes på forskellen i verbets bøjning i 1. person, singularis: Ich finde… og 2. person, singularis: du findest… , og der kan sammenlignes med verbernes bøjning på dansk og på andre sprog.

 

Evaluering

Efter endt aktivitet kan eleverne skrive, hvad de synes om fem af dem udvalgte sportsgrene. Skriftlighed fastholder de lærte chunks og gør dem lettere at huske.

Der kan efter gennemførelse af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 1. Hvilke andre opgaver kan der udtænkes til det samme materiale?
 2. Hvilke andet indhold kunne anvendes til at gentage de to bærende chunks: Wie findest du…? og Ich finde…?

 

Kreditering

Aktiviteten er udviklet af Jette von Holst-Pedersen, lektor i tysk på Københavns Professionshøjskole.

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.