Det kommunikative og funktionelle sprogsyn

I fremmedsprogsundervisningen i skolen er målet, at eleverne lærer at kommunikere på målsproget. Sproget er et redskab, eleverne har brug for, så de kan komme i kontakt med andre sprogbrugere i verden.

Gsk. Engelsk. Introtekst. Et kommunikativt og funktionelt sprogsyn

Undersøgelser har vist, at der i nogle skolers fremmedsprogsundervisning i tysk er meget stort fokus på sprogbrugsregler, hvorimod der i engelskundervisningen nogle steder næsten ikke fokuseres på grammatik og sprogbrugsregler. I folkeskolens fremmedsprogsundervisning er det vigtigste, at eleverne lærer at bruge sproget kommunikativt.

  • Hvordan kan du som lærer forberede en sprogbrugsundervisning, der tager højde for de kommunikative mål i faget?
  • Hvornår og i hvilken grad er det hensigtsmæssigt at lave nedslag på sprogbrugsreglerne?
  • Og hvordan kan læreren give eleverne en feedback, der anerkender det, de kan, men samtidig hjælper dem til at blive bedre?

Filmen "Et kommunikativt og funktionelt sprogsyn" forklarer og giver nogle bud på ovenstående problematikker. Den lægger samtidig op til drøftelser om undervisningen i fremmedsprog. Sådanne drøftelser kan med fordel foregå i fagteamet.

Filmen sætter fokus på:

  • Det kommunikative funktionelle sprogsyn
  • Integreret grammatikundervisning
  • Intersprog
  • Fejlens potentiale
© Børne- og Undervisningsministeriet

Inspiration til undervisning ud fra det kommunikative og funktionelle sprogsyn

Elever i gang med gruppearbejde Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 17. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.