Undersøgelser har vist, at der i nogle skolers fremmedsprogsundervisning i tysk er meget stort fokus på sprogbrugsregler, hvorimod der i engelskundervisningen nogle steder næsten ikke fokuseres på grammatik og sprogbrugsregler. I folkeskolens fremmedsprogsundervisning er det vigtigste, at eleverne lærer at bruge sproget kommunikativt.

  • Hvordan kan du som lærer forberede en sprogbrugsundervisning, der tager højde for de kommunikative mål i faget?
  • Hvornår og i hvilken grad er det hensigtsmæssigt at lave nedslag på sprogbrugsreglerne?
  • Og hvordan kan læreren give eleverne en feedback, der anerkender det, de kan, men samtidig hjælper dem til at blive bedre?

Filmen "Et kommunikativt og funktionelt sprogsyn" forklarer og giver nogle bud på ovenstående problematikker. Den lægger samtidig op til drøftelser om undervisningen i fremmedsprog. Sådanne drøftelser kan med fordel foregå i fagteamet.

Filmen sætter fokus på:

  • Det kommunikative funktionelle sprogsyn
  • Integreret grammatikundervisning
  • Intersprog
  • Fejlens potentiale