Computationel tankegang

Computationel tankegang handler om analyse, modellering og strukturering af data og dataprocesser.

Inden for dette område skal der lægges vægt på at anvende computationel tankegang. Gennem forløbet skal eleverne gennem en proces, hvor de først arbejder med at beskrive velkendte fænomener fra deres hverdag. Derefter lægges der vægt på at anvende tankegangen i arbejdet med konkrete problemstillinger, inden der skal fokuseres på at reflektere over og anvende tankegangen på problemstillinger fra deres omverden.

Videoen herunder giver en intotroduktion til og præsentation af kompetenceområdet computationel tankegang.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Konkrete forløb og inspiration

På forsøgets egen hjemmeside tekforsøget.dk findes informtion om forsøget, vidensgrundlag og beskrivelser af arbejdet med faget på de skoler, der deltager i forsøget. Det er også muligt at finde didaktiske prototyper på forløb samt forløb fra forskellige aktører med henblik på at afprøve forskellige måder at realisere fagets formål.

Link til forløb på tekforsøget.dk: Didaktiske prototyper på forløb

Siden er opdateret 15. marts 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.