Teknologisk handleevne

Teknologisk handleevne sætter fokus på sprog, udtryksevne og mestring af værktøjer i forhold til at kunne udtrykke computationelle tanker i et digitalt artefakt. 

Teknologisk handleevne handler om mestring af computersystemer, digitale værktøjer og tilhørende sprog samt programmering. Gennem arbejdet med dette kompetenceområde skal eleverne lære at benytte mange forskellige digitale teknologier, ligesom de skal lære at have strategier til og erfaring med eksempelvis at fejlfinde og løse problemer i forhold til disse og at kunne træffe den rigtige beslutning om valg af værktøj.

Læs mere om kompetenceområdet i fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Videoen herunder giver en intotroduktion til og præsentation af kompetenceområdet teknologisk handleevne.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Konkrete forløb og inspiration

emu.dk
På emu findes en ordliste over 54 udvalgte begreber fra teknologiforståelsesfagligheden

16 begreber er udfoldet i en begrebsguide, der består af små videoer med tilknyttede konkrete ideer til undervisningsaktiviteter: Begrebsguide

Der er også udarbejdet længere undervisningsforløb i forbindelse med forsøget. De henvender sig til forskellige fag og klasser. Alle forløb kan findes her: Videnspakke og undervisningsforløb

tekforsøget.dk
På forsøgets egen hjemmeside tekforsøget.dk findes information om forsøget, vidensgrundlag og beskrivelser af arbejdet med fagligheden på de skoler, der deltog i forsøget. Det er også muligt at finde didaktiske prototyper på forløb.

Link til forløb på tekforsøget.dk: Didaktiske prototyper på forløb

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.