Teknologisk handleevne

Teknologisk handleevne sætter fokus på sprog, udtryksevne og mestring af værktøjer i forhold til at kunne udtrykke computationelle tanker i et digitalt artefakt. 

Teknologisk handleevne handler om mestring af computersystemer, digitale værktøjer og tilhørende sprog samt programmering. Gennem arbejdet med dette kompetenceområde skal eleverne lære at benytte mange forskellige digitale teknologier, ligesom de skal lære at have strategier til og erfaring med eksempelvis at fejlfinde og løse problemer i forhold til disse og at kunne træffe den rigtige beslutning om valg af værktøj.

Læs mere om kompetenceområdet i fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Videoen herunder giver en intotroduktion til og præsentation af kompetenceområdet teknologisk handleevne.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Konkrete forløb og inspiration

På forsøgets egen hjemmeside tekforsøget.dk findes information om forsøget, vidensgrundlag og beskrivelser af arbejdet med faget på de skoler, der deltager i forsøget. Det er også muligt at finde didaktiske prototyper på forløb.

Link til forløb på tekforsøget.dk: Didaktiske prototyper på forløb

Siden er opdateret 24. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.