Digital design og designprocesser

Digital design og designprocesser sætter fokus på de kreative processer, under hvilke digitale artefakter tilvejebringes, herunder de valg og fravalg, som designeren har foretaget i processen.

Digital design og designprocesser omhandler tilrettelæggelse og gennemførelse af iterative designprocesser under hensyntagen til fremtidige brugskontekster. Eleverne skal lære at rammesætte komplekse problemstillinger med henblik på at tilrettelægge, gennemføre og argumentere for design af egne digitale artefakter.

Læs mere om kompetenceområdet i fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Videoen herunder giver en introduktion til og præsentation af kompetenceområdet digital design og designprocesser.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Konkrete forløb og inspiration

På forsøgets egen hjemmeside tekforsøget.dk findes informtion om forsøget, vidensgrundlag og beskrivelser af arbejdet med faget på de skoler, der deltager i forsøget. Det er også muligt at finde didaktiske prototyper på forløb samt forløb fra forskellige aktører med henblik på at afprøve forskellige måder at realisere fagets formål.

Link til forløb på tekforsøget.dk: Didaktiske prototyper på forløb

Siden er opdateret 24. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.