Aktivitet

Komplekse problemer, rammesættelse og begrebskort

Komplekse problemer er en særlig kategori af problemer, der er mangefacetteret, og hvor der ikke kan skabes en entydig rigtig løsning. Komplekse problemer kan rammesættes ved hjælp af metoden begrebskort.

I nedenstående video bliver begreberne komplekse problemer, rammesættelse og begrebskort udfoldet i forhold til teknologiforståelse. Videoen kan bruges af læreren som inspiration til en gennemgang af begrebet for klassen, eller den kan ses sammen med eleverne.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Undervisningsaktivitet: Mennesker og menneskelignende robotter

I denne aktivitet kan eleverne udarbejde begrebskort ud fra en fortælling, som indeholder mange forskellige problematikker og dilemmaer. Begrebskort er en metode til at skabe overblik ved at placere et begreb eller et problem i centrum og derefter strukturere underbegreber og afledte associationer ud fra hierarkier og sammenhænge. Det centrale i aktiviteten er, at eleverne forstår, hvordan de kan anvende begrebskort til at rammesætte et komplekst problem.

 

Målgruppe og tidsforbrug

Aktiviteten henvender sig til de ældste klasser på mellemtrinnet og til udskolingen.

Dele af aktiviteten vil dog kunne tilpasses til yngre elever. Se et eksempel på, hvordan det kan gøres, under “Tilpasning”.

Anslået tidsforbrug: To til tre lektioner.

 

Tilrettelæggelse

Først kan eleverne introduceres til begrebskort og se en række klip fra TV-serien “Ægte mennesker". TV-serien er fremtidsfiktion og handler om menneskelignende robotter - såkaldte hubotter - der blandt andet fungerer som arbejdskraft og indgår i forskellige situationer side om side med mennesker. Men hubotterne skaber også konflikter, og en række menneskers liv forandres dramatisk af de nye robotter.

TV-serien kan streames gratis fra mitCFU.dk, og der er oprettet et kapitelsæt, som automatisk afspiller fra starten af de klip, der anbefales til aktiviteten.

Der er udarbejdet en vejledning til, hvordan du kan tilgå serien og kapitelsættet. Vejledningen findes nederst på denne side. 

Dernæst kan eleverne arbejde med at udlede forskellige temaer og dilemmaer, som bliver præsenteret i de udvalgte klip og organisere disse ved hjælp af et begrebskort. Til sidst kan eleverne præsentere deres begrebskort for hinanden.

Materialer

 • TV-serie fra CFU:
  • Gratis stream af “Ægte mennesker” (kræver uni-login).
  • Kapitelsæt til “Ægte mennesker”, som anviser nedslag i afsnittet (vælges, når du er inde i TV-afsnittet)
  • Videovejledning til streaming af TV-udsendelse og brug af kapitelsæt (nederst på denne side).
 • Papir og skriveredskaber

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i tre faser og kan rammesættes og perspektiveres gennem en fælles introduktion til komplekse problemer, rammesættelse og begrebskort, eventuelt med udgangspunkt i videoen. Hvis sproget i videoen er en udfordring for dine elever, kan du stoppe centrale steder undervejs og sikre, at de har forstået indholdet, eller du kan selv på baggrund af videoen lave en lille mundtlig præsentation af begreberne.

1. Introduktion

I denne fase kan eleverne introduceres til, hvad et komplekst problem, rammesættelse og et begrebskort er. Du kan eventuelt demonstrere, hvordan et begrebskort bygges op, ved at udarbejde et på tavlen sammen med eleverne.

Derefter kan I se seks udvalgte klip i afsnit 1 af TV-serien “Ægte mennesker”. Brug det tilhørende kapitelsæt for at finde de rigtige klip.

2. Gruppearbejde

I denne fase kan eleverne arbejde med at beskrive de forskellige temaer, problematikker og dilemmaer, som TV-klippene fra fase 1 præsenterer.

Eleverne kan arbejde i mindre grupper med først at lave en liste over alt det, de har registreret. Eleverne kan tage udgangspunkt i et skema som  nedenstående:

Komplekst problem: Hvilken betydning, på godt og ondt, har brugen af menneskelignende robotter for individer, familier og samfundet?
Person Problem/behov/ønske Holdning til hubotterne
     
     
     

 

Når eleverne har udfyldt skemaet, kan de prøve at finde nogle temaer, som, de synes, passer til deres observationer i skemaet. Det kan eksempelvis være ensomhed, frihed eller jalousi.

Herefter er eleverne klar til at udarbejde deres begrebskort. I midten kan de for eksempel skrive “menneskelignende robotter”,

Du kan stilladsere elevernes arbejde med at udfylde resten af deres begrebskort ved at foreslå hjælpesætninger, for eksempel:

 • [...] kan bruges til . . . [opgaver, som mennesker helst ikke vil udføre, for eksempel nedslidende jobs som kasseassistent i et supermarked]
 • [...] er vigtige, når . . . [robotterne udfører opgaver, som kræver tillid, for eksempel personlig pleje]
 • [...] hjælper, hvis . . .
 • [...] medfører . . .
 • [...] er problematisk, hvis . . .
 • [...] giver udfordringer, fordi . . .

Eleverne kan også selv finde på hjælpesætninger og dele dem med hinanden.

3. Afslutning og opsamling

Som afslutning kan eleverne præsentere deres begrebskort for hinanden. Grupperne kan fremlægge for hele klassen, eller de kan matches parvist, så hver gruppe præsenterer for en anden gruppe.

Til sidst kan I tælle op, hvor mange afledte problemstillinger ud fra det komplekse problem, der er repræsenteret i elevernes begrebskort. Dermed bliver det tydeligt, hvordan et begrebskort kan bruges til at opdele et komplekst problem i en række mindre problemstillinger, som hver især er håndtérbare for eleverne at arbejde videre med.

 

Udvidelser og forslag til videre arbejde

Aktiviteten kan udvides på følgende måder:

 • Eleverne kan vælge et bestemt tema eller en særlig problemstilling fra deres begrebskort, som de vil udfolde i detaljer på et nyt begrebskort.
 • Eleverne kan undersøge, hvilke menneskelignende robotter der findes i virkeligheden, og hvilke etiske dilemmaer der diskuteres i den forbindelse.

 

Tilpasning

Aktiviteten kan tilpasses til yngre elever ved at tage udgangspunkt i en lille tekst eller anden TV-udsendelse, som er alderssvarende. For de yngste elever kan det for eksempel være episode syv fra den svenske børneserie Altti Kartong, som frit kan streames fra mitCFU.dk.

I episode syv skal robotten Allti og hans ven, Lille Rød, bygge en maskine. I kan i fællesskab se episoden og lave en liste over maskiner, som eleverne kender til. I kan tale om, hvilke behov, de forskellige maskiner opfylder, og bagefter kan I sammen gruppere dem i forskellige kategorier, for eksempel:

 • Maskiner, der er nødvendige
 • Maskiner, der hjælper med noget
 • Maskiner, der er sjove
 • Maskiner, der er farlige

I kan slutte af med at lave et begrebskort i fællesskab, hvor I skriver maskiner i midten og bruger kategorierne i hjælpesætninger som eksemplet her: “[Maskiner] kan være nødvendige, når [ . . . ]”

 

Inspiration

På emu.dk findes 20 forløb, som er udarbejdet til forsøgsfagligheden teknologiforståelse. Videoen øverst på siden kan med fordel anvendes til at udfolde begreberne komplekse problemer, rammesættelse og begrebskort, hvis du anvender et af de 20 undervisningsforløb. Det er særligt oplagt at komme ind på komplekse problemer, rammesættelse og begrebskort i forbindelse med forløbene:

 

Kreditering

Aktiviteten og begrebsguidevideoen er udviklet af Eva Petropouleas, CFU Absalon, Malte von Sehested, CFU KP og Mark Holler, CFU UCN.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.