Formål

Eleverne skal i faget spansk udvikle kompetencer til at kommunikere på spansk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende spansk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om spansk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

 

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med spansk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

 

Stk. 3. Faget spansk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i spansktalende lande og områder og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.